Loading

Termeni și condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII AQUAALPIN.RO

TERMENI ŞI CONDIŢII

Site-ul www.aquaalpin.ro a fost creat pentru dvs. pentru a vă prezenta cele mai bune condiţii pe care le asigură pensiunea Aqua Alpin aflată în inima Bucovinei.

Site-ul vă pune la dispoziţie informaţiile privind serviciile si preţurile pensiunii Aqua Alpin precum şi regulile pe care clienţii trebuie să le respecte pe toată perioada şederii în pensiunea noastră.

Astfel, vă rugăm să acordaţi câteva momente citirii acestor Termeni si Condiţii, deoarece orice folosire a acestui website necesită acceptarea de către dvs. a Termenilor si Condiţiilor prezentate şi pentru a vă bucura de un sejur plăcut în pensiune şi în deplină cunoştinţă asupra serviciilor noastre.

MODIFICAREA TERMENILOR

AquaAlpin îşi rezervă dreptul de a schimba oricând aceşti termeni. Clientul are obligaţia să revadă cu regularitate termenii şi condiţiile. Folosirea site-ului implică acceptarea tuturor termenilor şi condiţiilor.

PREVEDERI LEGALE

Folosirea site-ului www.aquaalpin.ro reprezintă un acord din partea dvs. pentru respectarea termenilor şi condiţiilor de accesare şi utilizare care guvernează relaţia dintre părţi.

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ

Serviciile noastre sunt asigurate de personal calificat care vă vor asigura de profesionalismul şi promptitudinea solicitarilor dvs. pe toată durata şederii dvs. în pensiunea noastră.

Totuşi pentru a evita orice incident pe durata şederii în pensiune dvs. trebuie să aveţi grijă de propriile bunuri, de siguranţa copiilor care vă sunt alături şi de respectarea tuturor regulilor din incinta pensiunii, din piscină şi spa.

Astfel, clientul este obligat să folosească locaţia precum şi bunurile şi accesoriile aferente acestora în scopurile predestinate, respectând regulile de ordine interioară, si condiţiile de pe site-ul www.aquaalpin.ro.

In caz de urgenţă, clientul este de acord să permită accesul personalului pensiunii în cameră pentru efectuarea unor lucrări de intervenţie sau de reparaţii strict necesare bunei funcţionări a locaţiei.

Clientul va înştiinţa imediat personalul pensiunii despre orice acţiune a unei terţe persoane care a intrat în locaţie şi care îi tulbură şederea.

Clientul are obligaţia să menţină curăţenia şi întreţinerea fiecarui bun sau accesoriu aferent locaţiei.

Clientul are obligaţia să respecte normele în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

Clientul are obligaţia, ca pe toata durata şederii în pensiune, să păstreze în bune condiţii spaţiul şi bunurile date înspre folosinţă, precum şi accesoriile aferente acestora, să nu le degradeze sau deterioreze.

Clientul are obligaţia să informeze imediat personalul pensiunii asupra oricăror accidente şi stricăciuni care s-au produs în locaţie. Clientul va achita în totalitate lucrările de reparaţii ale bunurilor sau accesoriilor aferente locaţiei dacă sunt deteriorate din culpa sa.

REZERVAREA

Pentru a garanta şederea în pensiune dvs. veţi efectua rezervarea la numerele de telefon care vă sunt puse la dispoziţie pe site-ul www.aquaalpin.ro.

Prin oferirea datelor dvs. vă asumaţi că aveți capacitatea legală de a rezerva, minimum 18 ani şi sunteţi de acord cu tarifele practicate de pensiunea Aqua Alpin.

Clientul confirmă că are capacitatea legală, mentală si financiară de a rezerva un sejur în pensiunea Aqua Alpin.

Clientul nu va utiliza serviciile oferite în mod speculativ sau fraudulos şi își asumă responsabilitatea şederii sale şi a persoanelor care îl însoţesc.

Clientul ia la cunoștinţă de politica de prețuri a pensiunii Aqua Alpin şi le agrează în totalitate.

Rezervarea trebuie efectuată în prealabil într-un timp rezonabil pentru ca personalul nostru să vă poată oferi toate serviciile solicitate.

Clientul este responsabil pentru toate plățile, taxele si sumele ce rezultă din folosirea pensiunii şi a serviciilor pentru el și pentru persoanele care îl însoţesc.

Pensiunea Aqua Alpin si personalul acesteia nu este responsabil pentru rezervările greșite, datele greșite și/sau pierderile suferite de clienți ca urmare a culpei proprii.

Pensiunea Aqua Alpin își rezervă dreptul de a refuza orice client suspect, orice serviciu ilicit şi orice rezervare asupra căreia planează suspiciune de fraudă sau care este generată prin utilizarea abuzivă a site-ului online.

ANULAREA ŞI MODIFICAREA REZERVĂRII
Pentru a anula sau modifica o rezervare, contactaţi AquaAlpin prin email (office@aquaalpin.ro) sau telefon (0740 770 000 / 0371 359 653). În cazul rambursării unei plaţi efectuate online cu carte de credit, banii vor fi returnaţi numai în contul cărţii de credit folosite pentru rezervare în conformitate cu tariful rezervat.

TARIFE

Toate tarifele pentru serviciile oferite de pensiunea Aqua Alpin vă sunt puse la dispoziţie de către pesonalul pensiunii telefonic sau direct în locaţie.

AquaAlpin îşi rezervă dreptul de a schimba oricând aceste preţuri, dar nu vor fi modificate preţurile care v-au fost deja transmise şi pentru care aţi efectuat rezervarea.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DVS.

Clienţii sunt cei care folosesc serviciile noastre şi trebuie să se simtă în deplină siguranță atât pe durata şederii în pensiune cât şi în ceea ce privește datele pe care ni le furnizează.

Persoanele care accesează site-ul www.aquaalpin.ro nu sunt obligate să furnizeze nici o informaţie personală. Totuşi, pentru a vă oferi serviciile noastre, avem nevoie de unele informaţii personale care sunt numele, numerele de telefon, adrese de e-mail, datele de pe cardul bancar, coordonatele sejurului, etc.

AquaAlpin foloseşte aceste date numai în scopuri operaţionale şi pentru propria bază de date. Datele dvs. nu vor fi transmise nici unei alte entități, nici măcar în scopuri statistice.

Sigura derogare de la regula de mai-sus este efectuată la cererea entităților legale conform legislației române în domeniu

Natura obligatorie sau opţională a informaţiilor personale este indicată la momentul completării rezervării dvs. Refuzul de a furniza datele personale obligatorii implică nerealizarea sau refuzul accesului la serviciul care s-a cerut. Informaţiile privind cardul dvs. şi datele dvs. personale sunt transmise criptat utilizând protocolul securizat al datelor bancare care sunt folosite numai în scopul plăţii serviciului.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea AquaAlpin sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Aveţi dreptul să parcurgeti acest website, să reproduceţi porţiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribuiţi altor indivizi. Acestea se pot face doar cu condiţia să pastraţi intacte toate drepturile de autor şi alte însemne de proprietate intelectuală. Nu este permisă reproducerea niciunei părţi a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câştig comercial şi nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicaţii sau website-uri.

Cu excepția materialelor promoționale, mărcile, logo-urile, caracterele şi alte mărci de serviciu (denumite in mod colectiv “Mărci”) ce apar pe acest website aparţin AquaAlpin. Nimic din ceea ce conţine acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licenţă sau drept de folosire a vreunei Mărci ce apare pe acest website. Este strict interzisă folosirea Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepţia celor prevăzute în acest document. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că AquaAlpin îşi va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

REGULI GENERALE

Toate dispozițiile si reglementările ce țin de site, şedere în pensiune, reclamații, moneda de plată, forță majoră, jurisdicție, țin de România, de dreptul român si de legislația in vigoare aplicabilă în România.

Clientul înțelege şi este de acord să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România, București. Toate litigiile care vor avea legatură cu pensiunea Aqua Alpin şi site-ul www.aquaalpin.ro vor fi soluționate de instanțele competente din București.

Orice altă interpretare exonerează pensiunea Aqua Alpin şi site-ul www.aquaalpin.ro oricăror reclamații ale clienților.

Toate orele de rezervare, check-in şi check-out din pensiune corespund timpului local.

Pensiunea Aqua Alpin își rezervă dreptul de a refuza un client care nu corespunde politicii acesteia si refuză să accepte termenii si condițiile noastre.

Pensiunea si site-ul www.aquaalpin.ro nu vor fi răspunzătoare față de Client ca urmare a oricarei întârzieri sau orice eșec a-și îndeplini oricare din obligațiile sale față de Client în conformitate cu serviciile oferite în cazul în care întârzierea sau eșecul nu se datorează culpei proprii.

Sub rezerva dispozițiilor legale si a dreptului românesc aplicabil în domeniu, conținutul site-ului şi prezentele termene şi condiții se completează cu legislația în domeniu şi se supun legislației în domeniu.

Conținutul site-ului este informativ şi va fi completat ori de câte ori legislația in domeniu o va impune.

Utilizând site-ul sunteți de acord in totalitate cu Termenii si Condițiile și cu clauzele acestui site, fără nici o altă restricție.

Dacă nu sunteți de acord cu unul din punctele descrise nu puteți utiliza acest site şi nici serviciile pensiunii în nici un fel.

Nu se acceptă alte modalități de plată decât cele afișate pe site, în locaţie şi/sau comunicate telefonic clientului.

AquaAlpin oferă prin intermediul site-ului termeni și informații cu titlu general, și nu garanteză faptul că informația de pe site, incluzând dar fără a se limita la date, prețuri, descrieri nu poate avea erori sau lipsuri, dar toate acestea vor fi remediate și actualizate în timp real pentru a oferi servicii de calitate şi conform politicii site-ului www.aquaalpin.ro.

Grafica, denumirea, drepturile de proprietate si conținutul site-ului aparțin AquaAlpin. Materialul publicat pe site este proprietatea AquaAlpin și/sau a afiliaților săi, exceptând cazul în care sunt recunoscute ca aparținând altor părți implicate.

AquaAlpin nu va fi responsabilă pentru nici o problemă sau disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamente, calculatoare, programe sau a oricărui alt element ce poate cauza nefuncţionarea site-ului și/sau a telefoniei, întreruperea viramentelor bancare, stricăciuni ale computerelor personale ca rezultat al utilizării site-ului www.aquaalpin.ro.

AquaAlpin nu oferă nici un fel de garanţie, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanţii implicite de mercantibilitate sau calitate satisfacătoare şi potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanţii sau orice afirmaţii cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terţe părţi, precum şi că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruşi, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat, si că orice sfat sau opinie obtinută de la AquaAlpin prin intermediul acestui website vor fi corecte, de încredere. In consecinţă, AquaAlpin, nu face nici un fel de declaraţii si nu îşi asumă nici un fel de garanţii cu privire la cele de mai sus.

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că unele jurisdicţii nu permit excluderea garanţiilor implicite, astfel încat unele din aceste excluderi nu vă sunt aplicabile. Vă rugăm să verificaţi legislaţia din ţara dvs.

Ne rezervăm dreptul de a restricţiona, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dvs. la acest website sau la orice secţiune sau parte a acestuia.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Prin accesarea acestui site ne sunt furnizate anumite date personale, cum ar fi adresa dumneavoastră IP, tipul de browser, URL, datele bancare sau perioada de acces. Cu toate acestea, nu veți putea fi identificat în mod individual în baza acestor informații, datele fiind colectate numai în scop operaţional pentru preluarea comenzii dvs. precum şi cu scopul de a îmbunătăți accesul și folosirea acestui site, identificarea domeniilor dvs. de interes și calitatea serviciilor pe care le oferim. Informația colectată va fi considerată confidențială și nu va fi divulgată unei terțe părți, fără acordul dvs. Sigura derogare de la regula confidenţialităţii datelor dumneavoastră este efectuată la cererea entităților legale conform legislației române în domeniu.

Ne asumăm obligația ca informațiile clientului să fie protejate, prin instalarea dispozitivelor necesare securizării informației pe care o colectăm, precum și a informațiilor cu caracter personal pe care decideți să ni le încredințați.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, AquaAlpin va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către AquaAlpin a serviciilor pe internet și a serviciilor care țin de domeniul turistic pe care îl asigurăm.

Orice informaţie cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal de pe acest website.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informaţii generale

AquaAlpin vă aduce la cunostinţă, prin această notă, informaţii cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum şi la drepturile dvs. privind această procesare, în conformitate cu Regulamentul European General privind Protecţia Datelor (GDPR) precum şi a Legii nr. 677/2001 în vigoare.

Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoana fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul colectării şi prelucrării datelor personale

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate prin intermediul formularului Declaraţie de consimţământ privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi sunt prelucrate în vederea asigurării şederii dvs. (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail şi/sau datele dvs. de card bancar).

Această prelucrare are la bază art. 6 alin. (1) lit. b) si lit. c) teza I GDPR.

Aceste date personale sunt prelucrate şi stocate în condiţii de securitate şi nu sunt procesate în alt scop decât cel prevăzut în prezentul document Termeni si Condiţii AquaAlpin.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de dvs. ca şi utilizator al site-ului www.aquaalpin.ro. Ele se rezumă la a fi adecvate, relevante, şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt procesate.

Categoriile de date prelucrate si caracterul obligatoriu sau facultativ al furnizării datelor personale

Datele personale obligatorii colectate şi prelucrate, corespunzător consimţământului dat de dvs., sunt: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail şi/sau datele dvs. de card bancar.

Restul datelor care se pot colecta sunt furnizate de dvs. în mod voluntar şi nu reprezintă pentru dvs. o obligativitate de comunicare a acestora.

Consecinţele refuzului de a furniza date personale

Refuzul dvs. de a furniza datele personale cu caracter obligatoriu determină imposibilitatea preluării comenzii on-line sau telefonic şi asigurarea serviciului turistic.

Stocarea şi perioada de păstrare a datelor personale

Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea dvs. ca şi client, pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele şi atât timp cât impune acest fapt legislaţia în vigoare (obligativitatea stocării în scopul prezentării autorităţilor publice, de exemplu autorităţile fiscale). Acest fapt are la bază art. 6 alin. (1) lit. c) teza I din GDPR.

Securitatea datelor

Se vor implementa şi se vor păstra măsuri de securitate tehnică şi organizaţională, corespunzătoare, pentru a proteja datele cu caracter personal care vă privesc în faţa incidentelor de securitate şi pentru a păstra securitatea şi confidenţialitatea acestora.

Se va asigura faptul că orice persoană care este autorizată de AquaAlpin să prelucreze date cu caracter personal care vă privesc (inclusiv angajaţii, agenţii, comisionarii, etc.) să respecte obligaţia de confidenţialitate corespunzătoare.

Vă aducem la cunoştinţă că aveţi dreptul să retrageţi, în orice moment, consimţământul privitor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării efectuate, pe baza consimţământului dat înainte de retragere.

Ca şi persoană vizată sunteţi informat că, în conformitate cu GDPR aveţi următoarele drepturi:

v Dreptul de a primi informaţii cu privire la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal şi o copie a datelor care fac obiectul prelucrării, care vă privesc (dreptul la informare şi acces la date, art.  15 GDPR);

v Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc (dreptul la rectificare, art. 16 GDPR);

v Dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc şi, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informaţiilor referitoare la solicitarea de ştergere către alţi operatori (dreptul la ştergere, art. 17 GDPR);

v Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc (dreptul la restricţionarea prelucrării, art. 18 GDPR);

v Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal care vă privesc, adică dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi care poate fi citit automat şi de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 GDPR);

v Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc cu intenţia de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziţie, art. 21 GDPR).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Câmpulung Moldovenesc, Str. Şandru, nr. 12, Jud. Suceava, cod 725100 şi la adresa de e-mail office@aquaalpin.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă consideraţi că prelucrarea datelor care vă privesc este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 GDPR).

Datorită posibilelor modificări ale legislaţiei, o modificare a acestei notificări privind protecţia datelor cu caracter personal poate deveni necesară.

In acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări.

In măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimţământul dvs., vă vom solicita un nou consimţământ, dacă este necesar.

LINK-URI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI

Link-urile de pe website-ul www.aquaalpin.ro vă pot trimite în afara reţelei şi sistemelor AquaAlpin, iar AquaAlpin nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul, acurateţea sau funcţionarea acestor terţe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credinţă şi AquaAlpin nu poate fi considerat responsabil pentru nici o schimbare ulterioară în alte website-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricarei trimiteri către alte website-uri nu implică susţinerea acestora de către AquaAlpin. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie notele legale şi de confidenţialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitaţi.

RESPONSABILITATE LEGALĂ

AquaAlpin şi/sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dvs. a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în masura permisă de legislaţia aplicabilă, ca urmare a acţiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricarui mesaj de postă electronică trimis de dvs.

AquaAlpin şi/sau orice alte părti implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menţinere a materialelor şi serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, AquaAlpin nu va avea nici o responsabilitate legală sau de alta natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că aţi folosit, accesat sau descarcat vreun material de pe acest website. Dacă decideţi să descărcaţi vreun material de pe acest website, o faceti pe propriul dvs. risc.

In limita maximă prevazută de legislaţia aplicabilă, renunţati în mod expres la orice pretenţie faţă de AquaAlpin sau faţă de reprezentanţii săi, directorii, angajaţii, furnizorii sau programatorii săi, pretenţii ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dvs. a acestui website.